Biraz bekle davulcu şimdi bahşiş atarlar

Bülbül sedasına,
Zikreder Hüdâsına.
Âşıklar boyun eğmiş,
Yalvarır Mevlâsına.
Yüksek yerde yatarlar,
Deste çiçek satarlar,

Biraz bekle davulcu
Şimdi bahşiş atarlar.
Okudum yazar oldum
Sokakları gezer oldum
Hergün börek istiyor
Nefsime kızar oldum.