Sorgusuz sualsiz cennete gidecekler

Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı ve hastalık çekmiş insanlar getirilecek; onlara amel defteri dağıtılmayacak, onlar için mizan kurulmayacak ve kendilerine sırat köprüsü de konmayacak, bilâkis üzerlerine ecir (ve mükâfat) döküldükçe dökülecek (sorgusuz ve sualsiz cennete girecekler). (Ramuz 799.) Hadisi Şerif