En güzel kazanç nasıl olur

En güzel kazanç o tacirlerin kazançlarıdır ki, konuştuklarinda. yalan söylemezler, kendilerine bir şey emanet edildiğinde ihanet etmezler, söz verdiklerinde caymazlar, üzerlerinde bir borç olduğu zaman uzatmazlar, alacaklı olduklarında borçlu olanları sıkmazlar, sattıkları malı aşırı övmezler, satın aldıkları vakitte (ucuz alabilmek için) satın aldıkları şeyi yermezler. (Ramuz 1555.)

HADÎS-İ ŞERİF;